جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

حریم تاسیسات شبکه آبیاری مغان رفع تصرف شد - خبر

 

 

حریم تاسیسات شبکه آبیاری مغان رفع تصرف شد

مدیر امور منابع آب مغان گفت: حریم تاسیسات شبکه آبیاری مغان با اخذ دستور قضایی رفع تصرف و آزادسازی شد.

حریم تاسیسات شبکه آبیاری مغان رفع تصرف شد

اصغر احمدنژاد اظهارداشت: با توجه به تجاوز به حریم تاسیسات شبکه مغان و مسدود کردن جاده‌های سرویس و دسترسی تاسیسات شبکه از طریق شخم‌زنی و کشت و زرع، غرس اشجار، انبار و دپوی علوفه توسط عده‌ای از زارعان و

اهالی مجاور کانال‌ها و تاسیسات شبکه مغان پس از طرح دعوی و اخذ دستور قضایی سه مورد آزادسازی و رفع تصرف از تاسیسات شبکه با همکاری عوامل نیروی انتظامی و عوامل شرکت بهره‌برداری مغان صورت گرفته است.  

احمدنژاد افزود: در این اقدام ضمن آزادسازی حریم شبکه، جاده سرویس کانال‌ها و زهکش‌ها نیز جهت تردد عوامل شبکه و زارعان و اهالی بازگشایی شد.

وی همچنین با بیان ضرورت حفاظت از حریم و تاسیسات شبکه مغان جهت صیانت از بیت‌المال و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مشترکین شبکه، بر همکاری دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستا و اهالی و زارعان شبکه جهت رعایت حریم‌ها و  نگهداری از این تاسیسات حیاتی تاکید کرد.