جهش تولید | چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹

حذف سرعت گیرهای غیر استاندارد در استان اردبیل - خبر

 

 

حذف سرعت گیرهای غیر استاندارد در استان اردبیل

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: مردم استان اردبیل خواهان حذف سرعت گیرهای غیراستاندارد هستند که باید حذف شوند.

حذف سرعت گیرهای غیر استاندارد در استان اردبیل

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جعفر فهیمی در جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرهای استان اردبیل افزود: وضعیت دست اندازها و سرعت گیرها موجب آزردگی خاطر شهروندان شده و ساماندهی و حذف آنها ضرورت دارد.

وی گفت: وضعیت شهر اردبیل به لحاظ وجود دست اندازها در هیچ جای کشور متصور نیست و لازم است برای ساماندهی آنها مطالعات لازم از طریق مشاور انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل بیان کرد: بیشتر سرعت گیرهای ایجاد شده غیراستاندارد بوده و موجب ایجاد ترافیک و تصادفات درون و برون شهری می شود.

فهیمی همچنین از ضرورت مطالعات طرح تفصیلی و ترافیکی شهر اردبیل خبر داد و گفت: برای مطالعات طرح تفصیلی 7 میلیارد و ٥٠٠ میلیون ریال و برای مطالعه طرح ترافیک اردبیل 4 میلیارد ریال اعتبار نیاز است که شهرداری اردبیل باید این مطالعات را در دستور کار قرار بدهد.

وی افزود: شهرداری اردبیل اولویت را در تکمیل مطالعات طرح تفصیلی و ترافیک بگذارد تا ضمن آسیب شناسی این مطالعات با واقعیت شهر تطبیق داشته باشد.