جهش تولید | سه‌شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۹

جوی پایدار و آرام تا پایان هفته جاری - خبر

 

 

جوی پایدار و آرام تا پایان هفته جاری

استان اردبیل تا روزهای پایانی هفته جاری جوی پایدار و آرام داشته و دمای هوا روندی افزایشی خواهد داشت.

جوی پایدار و آرام تا پایان هفته جاری

براساس بررسی و تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی، استان اردبیل تا روزهای پایانی هفته جاری جوی پایدار و آرام خواهد داشت.

بر این اساس آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و دمای هوا روندی افزایشی خواهد داشت و طی این مدت، در شهرستان‌های پارس آباد و بیله سوار رخداد مه صبحگاهی دور از انتظار نخواهد بود.

برای این مدت افزایش دما در طول روز پدیده غالب بوده و در مناطق شمالی استان دما تا 24 درجه سلسیوس و برای سایر مناطق تا 20 درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود.