جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

جلوگیری از ۴.۵ میلیون مترمکعب اضافه برداشت آب در اردبیل - خبر

 

 

جلوگیری از ۴.۵ میلیون مترمکعب اضافه برداشت آب در اردبیل

۲۵ دستگاه کنتور حجمی و هوشمند بر روی چاه‌های استان اردبیل در مهرماه امسال نصب شده است.

جلوگیری از ۴.۵ میلیون مترمکعب اضافه برداشت آب در اردبیل

نماینده مجری طرح احیا و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای اردبیل از نصب ۲۵ دستگاه کنتور حجمی و هوشمند بر روی چاههای استان در مهر ماه سالجاری خبر داد.
بستام با بیان اینکه امسال ۱۷۵ دستگاه کنتور بر روی چاههای استان نصب شده است گفت: با کنترل و نظارت از آن حدود ۴.۵ میلیون متر مکعب از اضافه برداشت جلوگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه نصب کنتور هوشمند یکی از پروژه های 15 گانه طرح احیا و تعادل بخشی می باشد، تصریح کرد: نصب این کنتورها سهم به سزایی را در کنترل مصارف چاهها و حفاظت و صیانت از منابع آب زیرزمینی در استان دارد.

همچنین وی به انسداد ۴۷حلقه چاه در استان با صرفه جویی هفت دهم میلیون متر مکعب در سالجاری خبر داد و اظهار داشت: با اخذ دستور قضایی ۱۵ حلقه چاه کشاورزی مجاز دارای اضافه برداشت در محدوده مطالعاتی مشگین شهر پلمپ و یا با نصب کنتور هوشمند تقلیل منصوبات شده است.