جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

جلسه نظارت برفرایند تامین وعرضه مایحتاج عمومی مردم در دادستانی اردبیل - خبر

 

 

جلسه نظارت برفرایند تامین وعرضه مایحتاج عمومی مردم در دادستانی اردبیل

دادستان اردبیل برلزوم تداوم نظارت وبازرسیها از واحدهای صنفی استان برای کنترل قیمتها وحمایت از اقشار َاسیب پذیر جامعه تاکید کرد.

جلسه نظارت برفرایند تامین وعرضه مایحتاج عمومی مردم در دادستانی اردبیل

طباطبایی درجلسه نظارت بر تامین وعرضه کالاهای اساسی با اشاره به افزایش نیازهای مردم به انواع کالاها در مناسبت های خاص خواستار تمهیدویژه برای تامین وذخیره سازی کالاهای مورد نیاز مردم شد .
در ادامه مدیران دستگاههای اجرایی ونظارتی مختلف گزارشی از روند تولید وذخیره سازی کالاهای اساسی در استان و افزایش نظارت وبازرسیها در بازار ارائه کردند.
دراین جلسه ازهمکاری صدا وسیمای مرکز اردبیل در پوشش خبری تحولات بازارو روند نظارت وبازرسی ارگانهای مختلف قدردانی شد.