جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

جلسه فوق العاده شورای معاونین مرکز اردبیل به روایت تصویر - خبر

 

 

جلسه فوق العاده شورای معاونین مرکز اردبیل به روایت تصویر

جلسه فوق العاده شورای معاونین مرکز اردبیل در خصوص برگزاری هر چه باشکوهتر و مناسب مسابقات جهانی والیبال در ورزشگاه 6000 نفری رضازاده اردبیل به روایت تصویر