جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

جلسه شورای مدیران صدا و سیمای مرکز اردبیل - خبر

 

 

جلسه شورای مدیران صدا و سیمای مرکز اردبیل

مدیرکل صدا و سیما گفت : در تولیدات و برنامه سازی ها باید کیفیت و جذب مخاطب های بیشتر در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش دفتروروابط عمومی صدا و سیمای مرکز اردبیل  ، دکتر علی ملااحمدی در آخرین جلسه شورای مدیران مرکزاردبیل در سال 97  افزود : با تاکید بر حمایت از کالای ایرانی و اقتصاد مقاومتی در زمینه محتوای برنامه های صدا و سیما باید به سمت کارهای امید آفرینی برود و از تزریق روحیه نا امیدی بشدت ممانعت کرد.

وی با اشاره به اینکه  رسانه چشمان بینای جامعه است و در کنار بیان مشکلات، خدمات دستگاههای مختلف را به تصویر بکشد اظهارداشت : در حوزه تلویزیون ، اطلاع رسانی به همه نقاط و بروز بودن  از جمله  اقدامات مهم مرکز  می باشد ، اما  کار بزرگ دیگر.تعامل با سازمانها و سایر دستگاهها است .

مدیرکل  صدا و سیما با بیان اینکه  انیمیشن مرحمت بالازاده ،از برنامه های فراروی مرکز  است ادامه داد :  تصویری کردن رادیو مرکز از جمله اقدامات بسیار مهم دیگر سازمان بوده است که امکان جدیدی در حوزه جذب مخاطب و تنوع در برنامه ها بوده است.

در پایان جلسه با حکم مدیر کل صدا و سیمای مرکز اردبیل داود انوشا به سمت معاون خبر مرکز و داریوش احمدی مسئول تعمیرات و نگهداری فرستنده های رادیویی مرکزاردبیل منصوب شدند.