رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

جشن نوروز در اردبیل - نمایش محتوا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

جشن نوروز در اردبیل

 

 

این جشن در عید نوروز به عنوان عید باستانی ایرانیان در محلات مختلف شهر اردبیل برگزار می‌شود تا شهروندان با طراوت و نشاط و شادابی به استقبال سال نو بروند.در این جشن ها بخش های مختلفی مانند موسیقی ، نمایش و مسلابقه اچرا می شمد که با استقبال گرم مردم روبرو است .

 

Nowruz inArdebil

This  celebration  held  in  Ardabil  as  an   ancientIranianfestivalof Nowruz  . By  this Celebration  Ardabilians  welcome  to New Year happiness  and  joyfulness.