جشنواره کوچ عشایر

ششمین جشنواره ملی کوچ عشایر در جعفر آباد مغان استان اردبیل با حضور مسوولین برگزار شد. در این جشنواره با هدف توانمندیها ، قابلیت ها ، صنایع دستی، فرهنگ و آداب و رسوم عشایر با شرکت عشایر مختلف برگزار شد .این جشنواره مورد توجه و استقبال گردشگران قرار گرفت.

 

Nomads Migration Festival

The sixth National Festival of Nomads in Jafar Abad Moghan in Ardabil province was held in the presence of officials. The festival aims capabilities, crafts, culture and customs of the different tribes of nomads now held.

Loading the player...