سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

جشنواره زمستان بیدار اردبیل - خبر

 

 

جشنواره زمستان بیدار اردبیل

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان از انتخاب استان اردبیل به عنوان مقصد گردشگری کشور در تابستان سال 98 وجشنواره زمستان بیداراردبیل به عنوان رویداد مهم گردشگری درکشورخبر داد.

جشنواره زمستان بیدار اردبیل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به گفته صغری فرشی در تابستان سال جاری با توجه به انجام سفرهای گسترده به استان اردبیل وبازدید از اماکن مختلف تاریخی طبیعی وباستانی وافزایش قابل توجه مدت ماندگاری مسافران استان اردبیل به عنوان مقصد گردشگری کشوردر تابستان سال جاری انتخاب شده است.

وی گفت درهمین مدت شهرستان مشگین شهر نیز با میزبانی از سه ونیم میلیون گردشگر رتبه اول استانی را بخود اختصاص داده است . وی گفت خوشبختانه در بحث گردشگری زمستانی نیز جشنواره زمستان بیدار استان اردبیل به عنوان 9رویداد مهم گردشگری در کشو معرفی شده است .

فرشی گفت امسال جشنواره زمستان بیدار با حضور وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری برگزار میشود واین رویداد فرصتخوبی برای شناسایی قابلیتهای گردشگری زمستانی استان وجلب وجذب سرمایه گذاران داخلی وخارجی در حوزه گردشگری خواهد بود .

وی اضافه کرد با توجه به وجود زیر ساختهای ورزشهای زمستانی در استان بویژه اسکی امسال محوریت جشنواره های زمستان بیداربازیها وورزشهای زمستانی خواهد بود. وی برگزاری مسابقات ملی مردان یخی، ساخت آدم برفی ،والیبال روی برف وچند ورزش وبازی دیگر را ازجمله برنامه های پیش بینی شده برای جشنواره زمستانی برشمرد.