جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

تولید ۲۰۰ تن کلزا در شهرستان نمین - خبر

 

 

تولید ۲۰۰ تن کلزا در شهرستان نمین

مدیر جهاد کشاورزی نمین از پیش‌بینی تولید بیش از ۲۰۰ تن کلزا در این شهرستان در سال جهش تولید خبر داد.

تولید ۲۰۰ تن کلزا در شهرستان نمین

شهرام محسنی اظهارداشت: شهرستان نمین بالغ بر ۵۱ هزار هکتار اراضی زراعی دارد که از این میزان امسال بیش از ۹۰ هکتار به کشت کلزا اختصاص یافته است.

وی به اهمیت تلفیق تمامی سیستم‌های مدیریت زراعی به عنوان تضمین‌کننده عملکردهای خوب در زمینه کلزا اشاره کرد و گفت: با توجه به حمایت‌های وزارت جهاد کشاورزی در قیمت گذاری محصول کلزا کاشت این محصول موجب درآمدزایی بیشتر برای کشاورزان در مقایسه با کشت سایر محصولات زراعی، خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی و عدم وابستگی به واردات خواهد شد.

وی به کشاورزان توصیه کرد عملیات خاک‌ورزی و آماده‌سازی اصولی زمین، استفاده از ادوات و مکانیزاسیون مناسب برای کشت کلزا و تراکم مناسب بذر در هکتار و نیز استفاده از کودها و فسفر و پتاس و نیز استفاده از کودهای گوگردی برای کاهش ph خاک و افزایش راندمان جذب سایر عناصر غذایی را مورد توجه قرار بدهند.

او همچنین استفاده از کودهای نیتروژن‌دار در چند مرحله در فصول زمستان و بهار، کودهای پتاسه در مراحل بعد از گل‌دهی بویژه در مرحله خورجین‌دهی بصورت محلول پاشی و نیز محلول در آب آبیاری و استفاده از کودهای ریزمغذی به صورت محلول‌پاشی در طول دوران رشد رویشی را از مسائل مهم تغذیه‌ای در کشت مزرعه کلزا ذکر کرد.
نمین در ۳۰ کیلومتری شرق اردبیل قرار دارد.