سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

تولید کمپوست برنامه اصلی در مدیریت پسماند شهری است - خبر

 

 

تولید کمپوست برنامه اصلی در مدیریت پسماند شهری است

شهردار اردبیل گفت: تولید کمپوست برنامه اصلی شهرداری اردبیل در طرح جامع مدیریت پسماند شهری است که در قالب یک رویکرد جدی مدنظر و مورد توجه است.

تولید کمپوست برنامه اصلی در مدیریت پسماند شهری است
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حمید لطف‌اللهیان گفت: ما طرح جامع مدیریت پسماند شهری را تقدیم شورای شهر اردبیل کرده‌ایم تا تکلیف ما را در حوزه جمع‌آوری، دفن و تولید کمپوست و یا پیشنهادات جدید مشخص کنند که امیدواریم در کنار تصویب این طرح جامع به شکل دقیق در کمیسیون‌های تخصصی نقشه راه و برنامه عملیاتی را برای شهرداری به عنوان بازوی مشوری ارائه کنند تا ما بتوانیم یک برنامه مناسب را در این حوزه اجرایی و عملیاتی کنیم.
 
وی خاطرنشان کرد: ما به راحتی می‌توانیم با استفاده از تجربیات سایر استان‌ها و حتی کشور‌های دیگر این طرح جامع را به شکل دقیق و عملیاتی اجرا کنیم به شرط آنکه فرآیند تولید انرژی یا کمپوست را مشخص کنیم که البته طرح ارائه شده در مورد تولید انرژی از زباله نتیجه‌ای نداشته و ما به زودی خروجی بررسی‌های خودمان را در این باب ارائه خواهیم کرد.
 
شهردار اردبیل راهکار ارائه شده در این زمینه را با استفاده از تحقیقات و مطالعات انجام شده توسط جهاد دانشگاهی حرکت به سمت تولید کمپوست با برنامه اجرایی تفکیک زباله از مبدا اعلام کرد و گفت: ما نقشه راه خودمان را در این زمینه باید به شکل دقیق و با روشنگری ترسیم کنیم تا برای همیشه تکلیف ما با موضوع جمع‌آوری پسماند و زباله و خروجی آن مشخص شود.
 
لطف‌اللهیان ضرورت عملیاتی شدن طرح‌های هماهنگ در این باب را از جمع‌آوری و تفکیک زباله‌تر و خشک تا حمل به محل دفن و بازیافت مجدد آن یادآور شد و تصریح کرد: ایرادات وارده در زمینه تخریب مخزن و سطل زباله‌ها را قبول می‌کنیم و ما اخیرا با صورتجلسه این مخازن و سطل‌ها را به پیمانکاران واگذار کردیم تا هرگونه هزینه تخریب و صدمه زدن به این مخازن برعهده پیمانکاران باشد.