توصیه هایی برای سلامتی

دراین برنامه توصیه هایی برای سلامتی توسط کارشناس توضیح داده می شود. با توجه به اینکه نقش آقایان و خانمها در جامعه و خانواده بسیار مهم است داشتن بدنی سالم از مهمترین الزامات می باشد .باید همگی به این نکته مهم توجه کنیم که به سلامتی خود اهمیت دهیم .واقعیت این است که فردی که از سلامتی برخوردار نیست نمی تواند به جامعه و اطرافیان خود کمک کند و وظایف خود را به خوبی انجام دهد . به محض تغییر جدیدی در وضعیت جسمانی خود از نظر اشتها ، وزن و ... و هر علامتی که قبلا نبود به پزشک مراجعه باید کرد .این نکته را باید اشاره کرد که اکثر بیماریها قابل کنترل هستند .

 

Recommendations for Health

The program will be explained by the expert recommendations for health. Given that the role of men and women in society and family is very important to have a healthy body is the most important requirements .bayd It is important to note that all our health conscious.

Loading the player...