جهش تولید | یک‌شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹

توسعه زراعت چوب در استان اردبیل شتاب می‌گیرد - خبر

 

 

توسعه زراعت چوب در استان اردبیل شتاب می‌گیرد

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت:با تصویب شورای سیاستگذاری، توسعه زراعت چوب در استان شتاب می‌گیرد.

توسعه زراعت چوب در استان اردبیل شتاب می‌گیرد

شهامت هدایت، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: در این راستا تسهیلاتی نیز از طریق بانک کشاورزی و شرکت خریدار چوب به متقاضیان کشت چوب پرداخت خواهد شد.

او افزود: این امر در راستای جلوگیری از قطع درختان جنگل اتفاق افتاده است چرا که نیاز مبرم به چوب در صنایع تبدیلی وجود دارد و در ۵ سال آینده میتوان از این عرصه‌ها آن را تامین کرد.

هدایت گفت: مطابق قولی که درسال‌های گذشته در هفته منابع طبیعی داده بودیم ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال تولید شده و تا یک ماه دیگر توزیع خواهد شد که ۳ میلیون اصله آن با مشارکت بخش خصوصی بوده و ۵۰۰ هزار آن نیزتوسط منابع طبیعی کشت شده است.

او افزود: برای ادامه این پروژه قرار داد دیگری با بخش خصوصی برای تولید ۷ میلیون اصله نهال تا سال ۱۴۰۰ بسته شده است که در حال حاضر در مرحله مبادله عرصه قرار دارد تا آماده سازی برای کاشت صورت گیرد که پس از برگریزان سال این اصله‌ها ۱۴۰۰ توزیع خواهد شد.

مدیر کل منابع طبیعی استان گفت: این ۳ میلیون و پانصد اصله با احتساب ۷ میلیون اصله نهال امسال، تحولی بزرگ درفضای سبزو صنعت چوب استان اردبیل به وجود خواهد آورد به طوری که منحصر به فرد بوده ودر هیچ یک از استان‌ها با این وسعت نهال کشت نمی‌شود.