رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

توسعه استان در گرو توجه به بخش صنعت - خبر

 

 

توسعه استان در گرو توجه به بخش صنعت

دهم تیر ماه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شده است.توسعه همه جانبه و پیشرفت واقعی هر جامعه در گرو پیشرفت صنعت آن است، زیرا بخش صنعت و معدن به عنوان مهم ترین موتور محركه اقتصاد ، نقش به سزایی در ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد سرانه دارد.

 

توسعه استان در گرو توجه به بخش صنعت و معدن توسعه استان در گرو توجه به بخش صنعت و معدن توسعه استان در گرو توجه به بخش صنعت و معدن توسعه استان در گرو توجه به بخش صنعت و معدن

 

اگر چه استان اردبیل استعدادهای ویژه ای در بخش گردشگری و کشاورزی دارد، اما قرار گرفتن این استان در جمع استان های توسعه یافته ، هیچگاه بدون پویایی واقعی بخش صنعت امکان پذیر نخواهد بود .

اگر چه بنیه صنعتی استان اردبیل هنوز ضعیف است اما این استان ظرفیت های زیادی برای رشد صنعتی به ویژه در بخش صنایع تبدیلی دارد. . در معادن کشف شده استان نیز بیش از یک میلیاردو600 میلیون تن دخایر مواد معدنی وجود دارد. اما متاسفانه آنگونه که در بخش های کشاورزی-گردشگری شاهد رشد و توسعه استان بودیم در بخش صنعت و معدن موفقیت چشمگیری نداشته ایم. شاید علت این امر را باید در ضعف در کار تیمی و شراکتی، عدم حمایت از سرمایه گذار و برخی مشکلات در بخش بازاریابی و صادرات جستجو کرد.

آنچه مسلم است اینکه توسعه صنعتی استان نیاز به عزم عمومی مسئولان و حمایت دولتمردان دارد . برای پیشرفت صنعتی استان ، قبل از هر چیز باید نقشه راه صنعتی شدن استان مشخص باشد؛ مزیت های استان در بخش صنعت و معدن به دقت مطالعه شود و در نهایت برنامه کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت برای پیشرفت صنعتی استان تدوین و به مردم اعلام شود. با تحقق این مهم ، وظیفه هر کدام از مسئولان ، دستگاه های اجرایی ، دانشگاه ها ، رسانه ها و بخش خصوصی در توسعه صنعت و معدن استان مشخص می شود.

منبع: واحد تفاسیر و برنامه های سیاسی معاونت اطلاعات و اخبار مرکز اردبیل