جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

توانمندسازی جامعه محلی روستای کورعباسلو برای دریافت لوگو روستای گردشگری - خبر

 

 

توانمندسازی جامعه محلی روستای کورعباسلو برای دریافت لوگو روستای گردشگری

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت: جامعه محلی روستای کورعباسلو برای نامزدی و دریافت لوگو روستای گردشگری هدفگذاری شده است.

توانمندسازی جامعه محلی روستای کورعباسلو برای دریافت لوگو روستای گردشگری

صغری فرشی، معاون گردشگری اداره‌ کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان اردبیل در جلسه اتاق فکر گردشگری برای توسعه گردشگری روستای کورعباسلو گفت: از جمله اهداف و برنامه‌های پیش روی استان در بخش گردشگری، رونق و توسعه گردشگری روستایی به ویژه روستاهای دارای ظرفیت در این حوزه است و در این زمینه اقدامات مناسبی آغاز شده است.

او روستای کورعباسلو را از جمله مناطق دارای ظرفیت بالا برای جذب گردشگران دانست و افزود: هدایت مسافران مسیر سرعین اردبیل به این روستا و منتفع کردن سایر روستاهای اطراف آن از منافع توسعه گردشگری روستایی برای این روستا در نظر گرفته شده است.

فرشی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری روستای کورعباسلو بیان کرد: توانمندسازی همه‌جانبه جامعه محلی روستای هدف گردشگری کورعباسلو با برنامه‌ریزی دقیق و صحیح در راستای توسعه گردشگری این روستا با هدف نامزدی و دریافت لوگو روستای گردشگری با محوریت اجرای رویدادهای روستامحور از هدفگذاری‌ها در این حوزه است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: تلاش و جدیت بر این است تا این برنامه‌ها و رویدادها با لحاظ محدودیت شرایط کرونایی و همراه با آموزش جامعه محلی در زمینه‌های مرتبط اجرا شود.