جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

تمدید اعتبار دفترچه بیمه شدگان تامین اجتماعی - خبر

 

 

تمدید اعتبار دفترچه بیمه شدگان تامین اجتماعی

برای پیشگیری از ویروس کرونا، بیمه شدگان تامین اجتماعی که اعتبار دفترچه آنها تمام شده است نیاز به مراجعه مجدد نیست و تا آخر فروردین 99 اعتبار دارد.

تمدید اعتبار دفترچه بیمه شدگان تامین اجتماعی

روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان اردبیل اعلام کرد برای کاهش ضرورت خروج مردم از منزل به علت شیوع بیماری کرونا، بیمه شدگان تامین اجتماعی که دفترچه آنها تا آخر بهمن ماه ۱۳۹۸ اعتبار داشته است، نیاز به مراجعه مجدد به شعبات تامین اجتماعی ندارند و این دفترچه ها تا آخر فروردین ۱۳۹۹ اعتبار یافته است.