جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

تقدیر وزیر ورزش جوانان - خبر

 

 

تقدیر وزیر ورزش جوانان

بعدازبازی ایران - پرتغال درسالن رضازاده اردبیل وزیر ورزش وجوانان کشورازعملکردصداوسیمای مرکزاردبیل بپاس پوشش مسابقات تقدیروتشکرکردند .

تقدیر وزیر ورزش جوانان