سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

تقدیر از همکاران مرکز اردبیل - خبر

 

 

تقدیر از همکاران مرکز اردبیل

آقای اصغر تقایی ،تهیه کننده برنامه رادیو،هنر و آقای یاشار فرجی گزارشگر برنامه رادیوئی شبانه آی ایشیقیندا و آقای علی دادخواه تهیه کننده برنامه ورزش ، تلاش ،نشاط در سومین همایش استانی فرهنگ ، هنر ،و رسانه تقدیر شدند.

همایش فرهنگ ، هنرو رسانه با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری وحوزه هنری استان ، در سالن سوره حوزه هنری استان اردبیل برگزار شد.

در این همایش تعدادی از اصحاب فرهنگ ، هنر و رسانه ، تقدیر شدند که دراین میان دو تن از همکاران رادیو اردبیل ، آقای اصغر تقایی ، تهیه کننده برنامه رادیو هنر و آقای یاشار فرجی گزارشگر برنامه آی ایشیقیندا به دلیل تلاش بی وقفه شان در انعکاس رویدادهای فرهنگی و هنری استان ، نیز مورد تقدیر قرار گرفتند .