جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

تعامل صدا و سیما و شیلات استان - خبر

 

 

تعامل صدا و سیما و شیلات استان

در جلسه ای با حضور مدیران کل صدا و سیما و شیلات استان راهکارهای لازم جهت تولید و پخش برنامه های مشارکتی با موضوع شیلات و آبزیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز اردبیل، ابتدای جلسه مددی مدیر کل صدا و سیما در سخنانی با اشاره به روند خوب همکاری و تعامل برنامه ای موجود و اینکه موضوع تولید و تهیه برنامه های مشارکتی در برنامه پنجساله ششم توسعه و بودجه سال 96 پیش بینی شده است ،پیگیری لازم از سوی هر دو دستگاه جهت تخصیص بودجه برای ادامه تهیه و تولید برنامه مشارکتی در ساختارهای جدید و متنوع تر با موضوع شیلات و فرهنگ استفاده از گوشت سفید را ضروری دانست.

در ادامه جلسه مدیر کل شیلات استان نیز ضمن تقدیر و تشکر از صدا و سیما در خصوص پرداخت به موضوع آبزیان در برنامه های مختلف و تاثیر این برنامه ها در آگاهی و فرهنگ مصرف مردم استان از عزم صدا و سیما جهت تولید برنامه های جدید قدردانی و تصریح کرد:این موضوع با عزم دو دستگاه حتما عملی خواهد شد و اداره کل شیلات استان مصمم است امسال همکاری بیشتری با شبکه سبلان داشته باشد.