جهش تولید | یک‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹

تسریع در پرداخت اعتبار 220میلیارد تومانی شبکه آبیاری پایاب سد گیوی - خبر

 

 

تسریع در پرداخت اعتبار 220میلیارد تومانی شبکه آبیاری پایاب سد گیوی

استاندار اردبیل گفت: جلسه هماهنگی برای تسریع دریافت اعتبار مالی ۲۲۰ میلیارد تومانی احداث شبکه آبیاری پایاب سد گیوی برگزار شد.

تسریع در پرداخت اعتبار 220میلیارد تومانی شبکه آبیاری پایاب سد گیوی

اکبر بهنام جو در جلسه هماهنگی برای تسریع دریافت اعتبار مالی ۲۲۰ میلیارد تومانی احداث شبکه آبیاری پایاب سد گیوی از همکاری و مساعدت مدیران ارشد بانک‌های کشاورزی و سپه برای تامین مالی احداث شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد گیوی قدردانی و بر تسریع در اعطای اقساط اول و دوم اعتبار مالی مصوب، تاکید کرد.

جنگی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل نیز گفت: در روزهای گذشته و پس از صدور ضمانت‌نامه دولتی برای تضمین پرداخت اصل و سود اعتبار مالی فاینانس داخلی بانک‌های کشاورزی و سپه برای احداث شبکه آبیاری پایاب سد گیوی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، طی دو فقره درخواست کتبی، دریافت اقساط اول و دوم اعتبار مالی ۲۲۰ میلیارد تومانی شبکه آبیاری گیوی از بانک عامل تقاضا شد که برای پیشبرد احداث طرح فوق و تهیه لوله های طرح، نیاز به تسریع در پرداخت منابع مالی مصوب است.

گفتنی است؛ پس از ارائه نقطه نظرات از سوی مدیران ارشد بانک‌های کشاورزی و سپه، هماهنگی لازم برای ادامه فرآیند اعطای اعتبار مالی مصوب برای اجرای شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد گیوی و تسریع در پرداخت اقساط اول و دوم آن به‌عمل آمد و مقرر شد در روزهای آینده، پرداخت مالی انجام شود.