سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

تست سلامت در مراسم نماز جمعه - خبر

 

 

تست سلامت در مراسم نماز جمعه

به مناسب هفته سلامت ایستگاه های سلامت در محل برگزاری نماز جمعه شهرهای نیر ، پارس آباد ، بیله سوار ، گرمی ، خلخال و سرعین برپا شده و مراجعه کنندگان بصورت رایگان تست سلامت شدند.

تست سلامت در مراسم نماز جمعه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اندازه گیری فشار و قندخون ، قد و وزن،توزیع بروشورهای آموزشی وارائه توصیه های بهداشتی توسط پزشکان وکارشناسان از جمله خدمات ارائه شده در این ایستگاه ها بود.