جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

تحول کشاورزی با بهره برداری از اراضی پایاب سد خداآفرین - خبر

 

 

تحول کشاورزی با بهره برداری از اراضی پایاب سد خداآفرین

با بهره برداری از اراضی پایاب سد خدا آفرین ، تحول عظیمی در کشاورزی استان اردبیل ایجاد می شود.

تحول کشاورزی با بهره برداری از اراضی پایاب سد خداآفرین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما اکبر بهنامجو در دیدار با معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت و همچنین مجریان طرحهای محوری گندم و دانه های روغنی کشور افزود: با اتمام عملیات شبکه گذاری ، بهره برداری استان اردبیل از اراضی پایاب سد خدا آفرین آغاز می شود و شاهد افزایش یک و نیم میلیون تنی تولید انواع محصولات کشاورزی استان خواهیم بود که یک رقم چشمگیری به شمار می رود.
وی ادامه داد: بهره برداری از اراضی پایاب سد خدا آفرین قطعاًٌ تحولات مهمی را در ایجاد اشتغال و رونق تولید و گسترش صنایع تبدیلی ایجاد می کند و در نهایت بکارگیری نیروهای جوان تحصیل کرده را به دنبال خواهد داشت.
در ادامه این نشست عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زارعت نیز گفت: پیگیری های جدی وزارت جهاد کشاورزی در بحث افزایش تولید گندم برای رسیدن به خودکفایی به ثمر خواهد نشست و پیش بینی می کنیم امسال 14 میلیون و 500 هزار تن در کشور گندم تولید شود که نزدیک به 10 میلیون تن آن توسط دولت خرید تضمینی خواهد شد .