جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

تجهیز 42 هزار هکتار از اراضی بیله سوار به سیستم نوین آبیاری - خبر

 

 

تجهیز 42 هزار هکتار از اراضی بیله سوار به سیستم نوین آبیاری

فرماندار شهرستان بیله سوار گفت: بیشترین اراضی پایاب سد خداآفرین در حوزه شهرستان بیله سوار و بخش جعفرآباد است و حدود 42 هزار هکتار از اراضی شهرستان بیله سوار را به سیستم های نوین آبیاری مجهز خواهد کرد.

تجهیز 42 هزار هکتار از اراضی بیله سوار به سیستم نوین آبیاری

 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آرام حلیم افزود: با تکمیل این طرح ها در منطقه، کشت و صنعت های کوچک و بزرگ در شهرستان فعال خواهد بود و در کنار گمرک و پایانه مرزی و کشت محصولات صادرات محور و ترانزیت آن به کشورهای آسیای میانه و روسیه نقش شهرستان بیله سوار در حوزه کشاورزی و صادرات پر بار خواهد بود.

وی گفت: حدود 30هزار میلیارد ریال برای تکمیل طرح پایاب سد خداآفرین هزینه خواهد شد که برای هرهکتار بیش از 600میلیون ریال اختصاص می یابد و نزدیک به 30هزار فرصت شغلی را در منطقه و شهرستان بیله سوار فراهم خواهد کرد.

فرماندار بیله سوار یکی از زیرساخت های مهم اراضی پایاب سد خداآفرین را راه های منتهی به این اراضی عنوان کرد و افزود: باید اهتمام جدی جهت تسریع جاده های منتهی به این اراضی صورت گیرد و در نبود جاده های مناسب دسترسی، قطعا سرمایه گذاری و حمل و نقل و بهره برداری مشکل و با کاستی هایی همراه خواهد بود.

حلیم در ادامه با اشاره به اینکه نیروهای فعال کارگری و خدماتی در حوزه اراضی پایاب سد خداآفرین شهرستان بیله سوار باید از نیروهای بومی خود آن شهرستان باشد و خدمات بیمه تامین اجتماعی این نیروها در ادارات بیله سوار ثبت شود، افزود: بکارگیری نیروهای فعال در اراضی پایاب سد خداآفرین حوزه بیله سوار باید با اولویت نیروهای شهرستان باشد .

وی عنوان کرد: اگر کارگران و نیروهای فعال در این طرح، از طریق تامین اجتماعی بیله سوار اقدام به قرارداد نمایند باعث خواهد شد جمعیت 53درصدی تحت پوشش تامین اجتماعی افزایش یابد و شهرستان بیله سوار اولویت احداث درمانگاه تامین اجتماعی را داشته باشد.

حلیم گفت: ناحیه سوم عمرانی پایاب سد خداآفرین 21هزار و 500 هکتار از اراضی شهرستان بیله سوار را تحت پوشش قرار می دهد و تمامی اراضی این ناحیه در حوزه شهرستان بیله سوار قرار دارد.

وی افزود: با اختصاص یک میلیارد دلار اعتبار برای مهار آب های مرزی استان اردبیل در جریان سفر سال 1392 رییس جمهوری در طول چهار سال 85 هزار هکتار از اراضی دیم استان به آبی تبدیل می شود.