رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۸

بیله سوار - حریق در اطراف مسکن مهر - خبر

 

 

بیله سوار - حریق در اطراف مسکن مهر

حریق برای سومین بارپیاپی در یک هفته گذشته در بیله سوار روی داد.

بیله سوار - حریق در اطراف مسکن مهر

این آتش‌سوزی ظهر امروز در اطراف مسکن مهر 120واحدی بیله سوار به وقوع پیوست.

این آتش‌سوزی با همکاری و تلاش نیروهای آتش نشانی شهرداری وآتش نشانی سپاه بیله سواربعد از نیم ساعت مهار و خاموش شد.

خوشبختانه این آتش سوزی خسارت و تلفاتی نداشت. در دو آتش سوزی گذشته نیز مزارع گندم طعمه حریق شد و خسارات هنگفتی را دست کشاورزان گذاشت.