جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

بیش از 83 درصد جمعیت استان اردبیل با سواد هستند - خبر

 

 

بیش از 83 درصد جمعیت استان اردبیل با سواد هستند

معاون سواد آموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: بیش از 83 درصد جمعیت استان اردبیل با سواد هستند.

بیش از 83 درصد جمعیت استان اردبیل با سواد هستند

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یوسف احمدی، معاون سواد آموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اردبیل افزود: با احتساب کل جمعیت استان 83.1 درصد باسواد و 16.9 درصد بی سواد هستند.

وی گفت: جمعیت استان اردبیل در سرشماری 127 هزار و 420 نفر اعلام شده است، که از این تعداد 68.2 درصد در مناطق شهری و 31.8 درصد در مناطق روستایی ساکن هستند.

معاون سواد آموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اردبیل ادامه دادنرخ باسوادیدر جمعیت مردان 88.8 درصد بوده و این نرخ درجمعیت زنان استان 77.1 درصد است.

احمدی اضافه کرد: 87.3 درصد جمعیت شهری و نیز 74.1 درصد جمعیت روستایی در استان باسواد هستند که اختلاف درصد باسوادی در مناطق شهری و روستایی 13.2 درصد است.

وی با اشاره به این موضوع که میانگین رشد سواد در دنیا یک درصد است، گفت: در بین سرشماری سال ۹۵_۹۰ در حوزه سوادآموزی رشد باسوادی در ایران 2.3 درصد اعلام شده است.

معاون سوادآموزی استان اردبیل اظهارداشت: تعداد بی‌سوادان گروه سنی ۴۹_۱۰ ساله استان درحدود 56 هزارو 838 نفر بوده که از این رقم تعداد 18 هزارو 91 نفربه مردان و تعداد 38 هزار و 747 نفر به زنان تعلق دارد و این تعداد از جمعیت بی‌سواد استان هدف حوزه سوادآموزی است.

به گفته احمدی از لحاظ جغرافیایی هم در استان اردبیل تعداد 98 هزار و 597 نفر در مناطق شهری و تعداد 93  هزار و 996 نفر روستایی از کل جمعیت استان بی‌سوادهستند.

وی اظهار امیدواری کرد: با هماهنگی تمامی عوامل مرتبط در حوزه‌های مختلف بتوانیم در بازه زمانی معین بی‌سوادی را ریشه کن کنیم.