جهش تولید | یک‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۹

بیش از 6 میلیون راس دام در اردبیل واکسیناسیون شدند - خبر

 

 

بیش از 6 میلیون راس دام در اردبیل واکسیناسیون شدند

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل از واکسیناسیون بیش از ۶ میلیون راس دام طی سال گذشته در استان اردبیل خبر داد.

بیش از 6 میلیون راس دام در اردبیل واکسیناسیون شدند

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، صادق صالحی افزود: در استان اردبیل طی سال گذشته ۶ میلیون و ۵۳ هزار و ۳۱۱ رأس دام در مقابل انواع بیماری‌های استراتژیک واکسیناسیون شدند.

وی افزود: در سال گذشته ۲۷۴ هزار و ۱۲۷ رأس در جمعیت گوسفندی در مقابل بیماری PPR یا طاعون نشخوارکنندگان کوچک واکسینه شدند.

مدیرکل دامپزشکی استان با اشاره به واکسیناسیون ۱۱۸ هزار و ۳۱۳ رأس جمعیت گاوی در مقابل بیماری لمپی اسکین، اضافه کرد: علاوه بر این در بیماری بروسلوز یا تب مالت ۵۸ هزار و ۲۱۷ رأس در جمعیت گاوی و یک‌میلیون و ۳۶ هزار و ۲۳۰ رأس در جمعیت گوسفندی واکسینه شدند.

صالحی با بیان اینکه دامپزشکی استان عملیات واکسیناسیون بیماری‌های استراتژیک را بدون وقفه در طول سال انجام می‌دهد، اضافه کرد: واکسیناسیون در خصوص ۱۵ تا ۲۰ بیماری استراتژیک دامی انجام می‌شود.

وی به واکسیناسیون یک‌میلیون و ۳۵۲ هزار و ۳۶۰ رأس گوسفند در مقابل بیماری آبله اشاره کرد و گفت: در بیماری شاربون گاوی نیز برای ۱۱۷ هزار و ۲۰۷ رأس دام واکسیناسیون انجام شد.

مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل با اشاره به انجام واکسیناسیون ۹۹۵ هزار و ۳۱۳ رأس گوسفند در مقابل بیماری شاربون، ادامه داد: در جمعیت تک سمی‌ها نیز ۶۶۷ رأس دام در مقابل بیماری شاربون واکسینه شدند.

صالحی افزود: در سال گذشته واکسیناسیون برای ۱۱ هزار و ۹۲۲ قلاده سگ صاحب دار نیز انجام شده است.

وی رقم واکسیناسیون تب برفکی در جمعیت گاوی را ۳۱۸ هزار و ۱۶۲ رأس و رقم در جمعیت روستایی را یک‌میلیون و ۷۷۰ هزار و ۷۹۳ رأس برشمرد.