سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

بیش از ۱۵۰ هکتار مزرعه گیاهان دارویی در خلخال احداث شد - خبر

 

 

بیش از ۱۵۰ هکتار مزرعه گیاهان دارویی در خلخال احداث شد

مدیر جهاد کشاورزی خلخال گفت: برای ترویج کشت گیاهان دارویی بیش از ۱۵۰ هکتار از اراضی شیب‌دار کشاورزی و دیم این شهرستان به کشت این گیاهان اختصاص داده شده است.

بیش از ۱۵۰ هکتار مزرعه گیاهان دارویی در خلخال احداث شد

بهبود علیزاده افزود: تاکنون ۷۵۰ گونه گیاه دارویی در مناطق مختلف این شهرستان شناسایی شده و در راستای توسعه و ترویج کشت این گونه گیاهان در منطقه در ۲ سال گذشته با ارائه بسته‌های حمایتی ۱۵۴ هکتار مزرعه تولید پرورش گیاهان دارویی در این شهرستان احداث شده است.

وی بیان کرد: ۱۲ هکتار از اراضی مستعد کشاورزی این شهرستان به کشت گیاه دارویی بالنگوی شهری و ۲ هکتار نیز به کشت سایر گیاهان دارویی در مجموع ۱۵۴ هکتار از اراضی کشاورزی واقع در سطوح شیب‌دار و اراضی دیم منطقه به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی خلخال بیان‌کرد: ۱۲ هکتار از اراضی مستعد کشاورزی این شهرستان به کشت گیاه دارویی بالنگوی شهری و ۲ هکتار نیز به کشت سایر گیاهان دارویی و در مجموع ۱۵۴ هکتار از اراضی کشاورزی واقع در سطوح شیب‌دار و اراضی دیم منطقه به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافته است.

او اظهارداشت: با توجه به استعداد خاص منطقه برای توسعه کشت گیاهان دارویی و حمایت‌های مالی و پشتیبانی مدیریت جهاد کشاورزی از مجریان این طرح‌ها، در آینده خلخال به قطب مهم تولید گیاهان دارویی استان اردبیل تبدیل خواهد شد.