جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

بهره وری در مصرف آب با تولید بیشتر و مصرف کمتر - خبر

 

 

بهره وری در مصرف آب با تولید بیشتر و مصرف کمتر

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل بر بهره وری در مصرف آب کشاورزی تاکید کرد.

بهره وری در مصرف آب با تولید بیشتر و مصرف کمتر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون هماهنگی امور عمرانی اسنانداری اردبیل در کار گروه آب کشاورزی استان گفت: مدیریت در مصرف آب کشاورزی باید به گونه ای باشد که با آب کمتر بیشترین میزان محصول را تولید کنیم و اصل بهره وری را در حوزه آب و خاک به بهترین نحو ممکن اجرا نمائیم .

فهیمی با اشاره به مسئولیت سنگین حوزه هماهنگی امور عمرانی استانداری بویژه در راستای اجرای توسعه پروژه های آب و خاک با اشاره به نتیجه گیری مطلوب با آسیب شناسی واقعی و کارشناسانه افزود: با بررسی دقیق و کارشناسانه مسائل و کاستی های حوزه آب می توان از بحران خشکسالی بدون دغدغه عبور کرد و منابع موجود را برای نسل های آینده به بهترین شکل ممکن حفظ کرد.

در ادامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل نیز با اشاره به کاهش سفره های آبهای زیرزمینی و وجود بحران آب در دشت اردبیل ضرورت برنامه ریزی در طرح تامین آب کشاورزی را از اولویت های اساسی توسعه بخش کشاورزی دانست و افزود : برای تامین اعتبارات لازم برای اجرای فاز دوم بهره برداری از آبرسانی به اراضی پایاب سد خد آفرین هستیم تاعملیات اجرایی مگاپروژه اراضی پایاب سد خد ا آفرین در کمترین زمان ممکن به بهره برداری برسد .

سروی درادامه سخنان خود با اشاره به اجرای موفقیت آمیز سیاست تغییر الگوی کشت در راستای صرفه جویی و بهره وری در مصرف آب کشاورزی استان افزود : جایگزینی محصولات کم مصرف از لحاظ نیاز آبی ودرآمد زایی بالای آن همچون کشت زعفران و پسته و بادام زمینی می تواند از مهاجرت روستائیان به شهرها کاسته و درعین حال درآمد سرانه خانوارهای روستایی را افزایش دهد واز هدر رفت و نابودی بیش از حد سفره های آبهای زیرزمینی و همچنین آبهای جاری بکاهد .

در ادامه سلیمان زاده مدیر آب منطقه ای استان نیز ضرورت صرفه جویی درمصرف آب کشاوزری و بهره وری دراین خصوص را از ضروریات توسعه پایدار استان دانست و افزود: نگرش به توسعه کشاورزی استان می بایست بر افزایش تولید در واحد سطح با حداقل آب مصرفی متمرکز باشد که خوشبختانه در استان جهاد کشاورزی حرکت خوبی را آغاز کرده است.