سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

برگزاری 107 دوره آموزشی مهارتی برای روستاییان اردبیل - خبر

 

 

برگزاری 107 دوره آموزشی مهارتی برای روستاییان اردبیل

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اردبیل گفت: 107 دوره آموزشی در 10 شهرستان و 10 دهستان در قالب 45 عنوان آموزشی برای روستاییان ارائه می‌شود.

برگزاری 107 دوره آموزشی مهارتی برای روستاییان اردبیل

محمد پورقلی صبح امروز در جلسه شورای توسعه‌ای روستایی در اردبیل اظهار کرد: ما در هر شهرستان سال گذشته با همکاری دهیاری‌ها و بخشداری‌ها نسبت به شناسایی ظرفیت‌های آموزشی و مهارتی مناطق مختلف اقدام کردیم، به طوری که با احصای نیازهای آموزشی سعی کردیم تا برنامه‌های آموزشی و مهارت‌آموزی را در مناطق روستایی توسعه داده و اهداف و برنامه‌هایمان را عینیت بخشیم.

وی افزود: ما در حال حاضر با نیازسنجی مناطق مختلف شهری و روستایی و احصای برنامه‌های آموزشی و مهارتی برنامه‌ریزی خوبی انجام دادیم تا به درخواست ساکنان مناطق شهری و روستایی در حوزه حرفه‌آموزی مهارت‌آموزی پاسخ دهیم که در این زمینه امسال نیز توانمندسازی روستاییان برای ایجاد فرصت اشتغال جزو برنامه‌های اصلی است.

پورقلی یادآور شد: برای گروه عشایری نیز در 10 قالب برنامه‌های آموزشی و مهارتی در نظر گرفته شده است که امیدواریم جامعه هدف ما در مناطق روستایی بتوانیم از این آموزش‌ها استفاده کنند.

وی تصریح کرد: در مناطق روستایی 315 هزار و 489 نفرساعت برنامه آموزشی مدنظر قرار گرفته و در مناطق عشایری نیز 21 هزار و 712 نفر ساعت آموزش مدنظر ماست.

مدیرکل آموزش  فنی و حرفه‌ای استان اردبیل رویکرد اصلی این آموزش‌ها را ارتقای تولید و اشتغال در روستاها بیان کرد و افزود: ما آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی را راهکار مناسب در بهبود شرایط استان می‌دانیم.

پورقلی اظهار کرد: برنامه اصلی این اداره کل در مسیر توسعه مهارت‌ها و افزایش برنامه‌های توانمندسازی در این حوزه است که قطعا می‌توان در آینده در بخش‌های مختلف زمینه تولید و اشتغال را فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، وی ضرورت استفاده از ظرفیت‌های خالی در مناطق روستایی و حتی شهری را در ترویج آموزش‌های مهارتی یادآور شد و گفت: تعامل سایر دستگاه‌ها با اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز توسعه مهارت‌هایی باشد که قطعا مجهز شدن به این مهارت‌ها می‌تواند نقطه توان‌افزایی بیش از بیش باشد.