جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

برگزاری نماز عیدسعید فطر در مناطق سفید و مجاز استان اردبیل - خبر

 

 

برگزاری نماز عیدسعید فطر در مناطق سفید و مجاز استان اردبیل

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان گفت: نماز عیدسعید فطر در مناطق سفید و مجاز استان برگزار می‌شود.

برگزاری نماز عیدسعید فطر در مناطق سفید و مجاز استان اردبیل

در این اطلاعیه آمده است: نماز عید سعید فطر امسال، با مراعات کامل ودقیق ضوابط بهداشتی ، صرفاً در مصلاها و مساجد مناطق سفید ومجاز استان برگزار می شود.

برگزاری نماز عید سعید فطر در مساجد دیگر مناطق هم به شرط رعایت کامل دستورهای بهداشتی واینکه برگزاری نمازعید منجر به اجتماعات بزرگ نشود، بلامانع است.

چگونگی اقامه نمازعیدفطردرسایرمناطق قرمزوزرد استان توسط کمیته استانی وشهرستانی مقابله باکرونا تعیین خواهد شد.