جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

برگزاری مسابقات ورزشی در مرکز اردبیل - خبر

 

 

برگزاری مسابقات ورزشی در مرکز اردبیل

یک دوره مسابقات ورزشی طناب کشی در صدا و سیمای مرکز اردبیل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز اردبیل، یک دور مسابقات طناب کشی در دو گروه تیمی آقایان و خانمها بین همکاران واحدهای مختلف صدا و سیمای مرکز اردبیل برگزار شد.

در این دوره از مسابقات که در صدا و سیمای مرکز اردبیل برگزار شد، بیش از 120 نفر از همکاران در قالب 12 تیم ده نفره به رقابت پرداختند.

در رشته ورزشی آقایان، 8 تیم از واحدهای تولید سیما، پشتیبانی و خدمات، معاونت اداری و مالی، ترابری، معاونت فنی 1، معاونت پژوهش ،برنامه ریزی و نظارت، معاونت فنی 2  و معاونت خبر مرکز به رقابت پرداختند و در نهایت تیم معاونت فنی 1 مرکز موفق به کسب مقام اول  و تیم ترابری حائز رتبه دوم شد.  همچنین در گروه تیمی خانم ها چهار تیم از واحد های اداری و مالی، ارتباطات مردمی، رادیو و خبر مرکز به رقابت پرداختند که در نهایت تیم های اداری و مالی و ارتباطات مردمی به ترتیب مقام اول و دوم را کسب کردند.