جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

برگزاری مسابقات استانی سازه های ماکارونی در اردبیل - خبر

 

 

برگزاری مسابقات استانی سازه های ماکارونی در اردبیل

دومین دوره مسابقات استانی سازه های ماکارونی در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

برگزاری مسابقات استانی سازه های ماکارونی در اردبیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این مسابقات 49 تیم با 77 سازه از دانشگاههای محقق اردبیلی، آزاد اسلامی واحد اردبیل، پیام نور اردبیل، غیرانتفاعی نوین اردبیل و مقدس اردبیلی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و صوفیان بصورت مهمان رقابت کردند.

در پایان این مسابقات در بخش بارگذاری تیم آتروپاسیان از دانشگاه آزاد صوفیان، تیم آتروپاتکان از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و تیم آذربایجان از دانشگاه محقق اردبیلی به ترتیب اول تا سوم شدند و در بخش زیبایی هم از تیم تیرپا تجلیل شد.

دکتر میرزایی رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی هدف از برگزاری این مسابقات را علاوه بر ایجاد شور و نشاط در دانشجویان، انجام کارهای گروهی و استعدادیابی دانشجویان در طراحی و اجرای کارهای عملی عنوان کرد و گفت: برگزاری مسابقات سازه های ماکارونی بصورت کشوری در سال آینده جزو برنامه های دانشگاه محقق اردبیلی است.