جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

برنامه ریزی برای تامین آب شرب شهر اردبیل تا افق سال 1425 - خبر

 

 

برنامه ریزی برای تامین آب شرب شهر اردبیل تا افق سال 1425

مدیر طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل از برنامه ریزی لازم برای تامین آب شرب شهر اردبیل تا افق سال 1425 خبرداد.

برنامه ریزی برای تامین آب شرب شهر اردبیل تا افق سال 1425

عبدالرضا محبت داراظهار کرد: طرح آبرسانی اردبیل شامل پروژه های متعددی است که تمامی آنها 6 ماه زودتر از برنامه‌های زمانبندی پیش بینی شده، به بهره برداری خواهد رسید که با این اتفاق برنامه تامین آب مورد نیاز جمعیت فعلی و افزایش جمعیت سالهای بعد تا افق سال 1425 لحاظ شده است.

وی با بیان اینکه براساس برنامه زمانبندی طرح، زمان اتمام برج آبگیر، انتهای سال 99 پیش بینی شده بود، خاطرنشان کرد: تا انتهای سال 98 پروژه مربوطه از62 درصد پیشرفت برخوردار بود که با رفع موانع مربوطه در سه ماه اخیر از 90 درصد پیشرفت برخوردار شده  و با تمهیدات لازم برای آبگیری زودهنگام آماده می‌شود.

محبت دار ادامه داد: با این اقدام در صورت آبگیری تا انتهای تابستان، طرح 6 ماه زودتر از موعد اثرات خود را بر ارتقای میزان کیفیت آب شرب نشان خواهد داد.

مدیر طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل خاطرنشان کرد: با بازنگری و انجام مهندسی ارزش در خصوص شیرخانه سد یامچی که به پیشنهاد مشاور طرح و پس از تایید دفتر فنی و کارشناسان خبره صورت گرفته، ضمن صرفه جویی بیش از 20 میلیارد ریال در هزینه‌های انتقال، زمان اجرا نیز به نصف کاهش یافت به طوری که این موضوع در سال جهش تولید و در شرایط ویژه کنونی بسیار حائز اهمیت است.