جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

برنامه‌ریزی برای افزایش دو برابری پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان اردبیل - خبر

 

 

برنامه‌ریزی برای افزایش دو برابری پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان اردبیل

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل گفت: در سال تحصیلی پیش‌رو برنامه‌ریزی بر این است که تحولی در تعداد دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اردبیل ایجاد شده و می‌توان افزایش دو برابری دانشجو در این دانشگاه را پیش‌بینی کرد.

برنامه‌ریزی برای افزایش دو برابری پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان اردبیل

رضا عبدی اظهار کرد: طبق وظیفه ذاتی دانشگاه فرهنگیان که محل تربیت دانشجو معلمان برای نسل‌های آینده است توسعه برنامه‌های فرهنگی و آموزشی جزء اولویت‌های این دانشگاه است و از همین رو برنامه محفل انس با قرآن در ماه رمضان نیز در راستای توسعه مباحث فرهنگی برگزار می‌شود.

وی افزود: در طول سال برنامه‌های فرهنگی و آموزشی متنوعی به طور مداوم در دانشگاه فرهنگیان برگزار می‌شود بطوری که در هفته یک برنامه فرهنگی در این دانشگاه برای دانشجویان اجرا می‌شود.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل بیان کرد: سعی بر این است که در کنار برنامه‌های فرهنگی و آموزشی داخل دانشگاه هر دو ماه یک بار برنامه‌ای فرهنگی برای تمام دانشجویان این دانشگاه با حضور سخنرانان برجسته کشوری برگزار شود که هدف از آن ارتقای توانمندی‌های فرهنگی دانشجویان جهت ایفای نقش آینده خود در تربیت فرزندان مومن و متعهد برای کشور است.

به گزارش خبرگزاری فارس، عبدی با اشاره به تعداد دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل گفت: در حال حاضر 750 دانشجو در دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل مشغول به تحصیل هستند و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در سال تحصیلی پیش‌رو برنامه‌ریزی بر این است که تحولی در تعداد دانشجویان این دانشگاه ایجاد شود به طوری که حداکثر نیاز آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان تأمین شود و با توجه به این موضوع می‌توان پیش‌بینی کرد حداقل با افزایش پذیرش دو برابری دانشجو در این دانشگاه مواجه خواهیم بود.