سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

بخش گردشگری کودک در مجموعه پل معلق هیر به بهره برداری رسید - خبر

 

 

بخش گردشگری کودک در مجموعه پل معلق هیر به بهره برداری رسید

معاون گردشگری استان اردبیل گفت: بخش گردشگری کودک با هدف پاسخ به سلیقه گروه‌های مختلف در مجموعه پل معلق تمام شیشه‌ای هیر به بهره برداری رسید.

بخش گردشگری کودک در مجموعه پل معلق هیر به بهره برداری رسید

صغری فرشی، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل در افتتاحیه بخشی از شهر بازی کودکان در مجموعه پل معلق هیر گفت: برای توسعه سرگرمی کودکان در این نوع مجموعه‌های گردشگری، امروز شاهد بهره‌برداری بخشی از شهر بازی پل معلق شیشه‌ای هیر هستیم.

او با بیان اینکه مجموعه پل معلق تمام شیشه‌ای هیر از پروژه‌های موفق استان اردبیل به شمار می‌رود، افزود: پل معلق هیر در فاز‌های مختلف طراحی شده که یکی از آن‌ها گردشگری کودک است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت: با توجه به نقش کودکان در انتخاب مقصد، راه‌اندازی شهر بازی برای کودکان در این مجموعه بر ماندگاری مسافر تاثیرگذار خواهد بود.

فرشی راه‌اندازی این بخش را فرصتی برای کودکان هیر و گردشگران ورودی به استان برای بهره‌مندی از این ظرفیت برشمرد و بیان کرد: این چنین پروژه‌هایی در انتخاب مقصد گردشگران با سلیقه‌های مختلف تاثیرگذار خواهد بود و می‌تواند زمینه برای حضور هر چه بیشتر گردشگران را در منطقه فراهم آورد.