جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

بانک‌ها نظارت بر روند هزینه‌کرد تسهیلات روستایی و عشایری در اردبیل را افزایش دهند - خبر

 

 

بانک‌ها نظارت بر روند هزینه‌کرد تسهیلات روستایی و عشایری در اردبیل را افزایش دهند

بانک‌ها نظارت بر روند هزینه‌کرد تسهیلات روستایی و عشایری در اردبیل را افزایش دهند

بانک‌ها نظارت بر روند هزینه‌کرد تسهیلات روستایی و عشایری در اردبیل را افزایش دهند

ارژنگ عزیزی اظهار داشت: نظارت بر فرآیند هزینه کرد تسهیلات روستایی و عشایری در اولویت اول با خود بانک‌ها و موسسات عامل است.

وی افزود: مبنای تصمیم گیری کمیته نظارت در رابطه با انحراف منابع و یا عدم اجرای تعهدات از سوی دریافت کنندگان باید طبق شیوه‌نامه و دستورالعمل اجرایی تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری باشد.
 

عزیزی تصریح کرد: چنانچه برای کمیته نظارت محرز شود تسهیلات پرداختی مطابق قرارداد در محل خود هزینه‌ نشده و انحراف داشته است کل وام دریافتی دین به حال خواهد شد و در صورت عدم تحقق تعهد اشتغال یارانه تسهیلات حذف و تبدیل به 18 درصد خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: همچنین برای اینکه شاهد انحرافی در این نوع تسهیلات نباشیم تمامی بانک‌های عامل باید نظارت بر روند هزینه‌کردتسهیلات روستایی و عشایری را افزایش دهند.