رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۸

باغ پرندگان در اردبيل - نمایش محتوا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

باغ پرندگان در اردبيل

 

موضوع : جاذبه های تاریخی و طبیعی

نوع تولید : عکس

تعداد : 8

باغ پرندگان مهدي مؤذن در كنار درياچه زيباي  شورابيل در اردبيل قرار دارد و نمونه هاي كمياب و نادری از پرندگان مختلف در آنجا نگهداري مي شود.در اين باغ پرندگان بيش از 50 نوع پرنده نگهداري ميشود و متنوع ترين باغ پرنده در شمالغرب كشور است.

 

Gardenbirds in  Ardabil

Muezzin M. Bird Garden is located near the beautiful lake Shorabil in Ardabil scarce and rare specimens of birds are kept there. In the garden of birds, 50 species of bird, the bird is kept and most diverse gardens in the northwest of the country.