جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

بازگشت نخستین گروه حاجیان اردبیل از بامداد فردا - خبر

 

 

بازگشت نخستین گروه حاجیان اردبیل از بامداد فردا

نخستین گروه ازحجاج اردبیلی ساعت 3 و 20 دقیقه بامداد فردا وارد فرودگاه اردبیل می شود.

بازگشت نخستین گروه حاجیان اردبیل از بامداد فردا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بازگشت حجاج اردبیلی از سرزمین وحی طبق برنامه با سه پرواز انجام خواهد شد.
براین اساس، حجاج اردبیلی با 3پروازبه ترتیب درساعتهای 3 و 20 دقیقه ، 9 و 50 دقیقه و 23 و 15 دقیقه فردا وارد فرودگاه اردبیل خواهند شد.
امسال از استان اردبیل792 نفر برای انجام مناسک حج عازم سرزمین وحی شدند.