جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

بازدید سرزده رئیس قوه قضائیه از مجتمع قضایی شهید قدوسی - خبر

 

 

بازدید سرزده رئیس قوه قضائیه از مجتمع قضایی شهید قدوسی

رئیس قوه قضائیه در دومین برنامه از سفر خود به اردبیل ساعتی پیش بصورت سرزده از مجتمع قضایی شهید قدوسی شهرک کارشناسان اردبیل بازدید کرد.

بازدید سرزده رئیس قوه قضائیه از مجتمع قضایی شهید قدوسی

در این بازدید آیت الله رئیسی به بخشهای مختلف این مجتمع قضایی سرکشی کرده واز نزدیک ضمن گفتگو با مراجعه کنندگان در جریان مسائل ومشکلات موجود در این مجتمع قضایی قرار گرفت.
قضات وکارکنان این مجتمع قضایی هم گزارشی از روند رسیدگی به پرونده ها و مشکلاتشان ارائه کردند.
رئیس قوه قضائیه گفت :مسائل ومشکلات قضایی استان باحضور کارشناسان احصا وجمع آوری شده وبرای حل وفصل آنها در شورای قضایی استان تصمیماتی گرفته خواهد شد.