بارالها

بارالها عنوان مناجاتی است که توسط مرحوم حاج شاپور امانی به مناسبت ماه مبارک رمضان به زبان آذری خوانده شده است. ماه مبارک رمضان ماه مغفرت و طلب بخشش از درگاه حضرت احدیت بوده و بهترین فرصت برای مومنان است که به دعا و مناجات بپر دازند.

Allah

Allah is as plain that by Haj Shapour Amani the occasion of Ramadan has been read.