سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

آیدین گله جک - نمایش محتوای صدا

 

 

آیدین گله جک

تهیه کننده و گزارشگر :  احمد محمدیان
 
گوینده: ویدا فرزانه
 
صدابردار: قاسم لطفی
 
با توجه به رسالت صدا و سیما در خصوص تبیین اسناد بالا دستی مخصوصا منویات مقام معظم رهبری، طراحی و تهیه چنین برنامه ای در شبکه استانی صدای مرکز اردبیل ضروری به نظر می رسد.
 
در برنامه از گفتار تحلیلی کارشناسی به زبان ساده و عوام فهم، به همراه ارائه شاهد مثال و اشاره به آیات، روایات، اشعار، عناصری از ادبیات عامه، داستانک و ... استفاده خواهد شد.
 
گزارش برنامه به دو شیوه تهیه می شود. 
 
شیوه اول: از مصادیق عینی مرتبط با موضوع گزارش تهیه خواهد کرد. مانند مصاحبه با دانشمند برتر (موضوع علم و پژوهش)، مبتکر و مخترع (موضوع ما می¬توانیم) و...
شیوه دوم: درباره موضوعاتی مانند استقلال و آزادی، عدالت و مبارزه با فساد و... با اقشار مرتبط خاص مانند دانشجویان، روحانیان، سیاستمداران، نظامیان، حقوقدانان و ... مصاحبه خواهد شد. 
 
سال تولید: 1399