جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۹

اوشاقلار سلام - نمایش محتوای صدا

 

 

اوشاقلار سلام

تهیه کننده: مرجان سربازوطن رشید

گوینده: (مجری بازیگر) شیرین اسدی

جینقلی: فریده روحی

گزارشگر: سولماز ملکی

نویسنده: فریده روحی، مرجان سربازوطن رشید

صدابردار: قاسم لطفی

سایر بازیگران: سربازوطن رشید، پریسا صدایی آذر، میر جلیل میر حمید زاده

برنامه اوشاقلار سلام به تعداد 3 برنامه در هفته و هر برنامه به مدت 20 دقیقه تولید و پخش می شود.

ساختار برنامه ترکیبی نمایشی است. در طرح جدید اوشاقلار سلام همراه با مجری برنامه، شخصیتی به نام جینقلی حاضر خواهد شد که شخصیتی کنجکاو، بازیگوش و بامزه و در عین حال درسخون دارد.

گزارش، تلفن های شنوندگان، داستان و شعرو موسیقی و دعا از بخشهای دیگر برنامه است.

برنامه اوشاقلار سلام در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه به صورت تولیدی و با ساختار ترکیبی نمایشی راس ساعت 15:30 از صدای مرکز اردبیل تولید و پخش می شود. در طرح اوشاقلار سلام یک شخصیت فضایی به نام  "جی جی اسکاتی کورتزمان هیکارو سولو" که مجری برنامه نام او را جینقلی گذاشته است به همراه مجری حضور دارد. جینقلی یک موجود فضایی،کنجکاو، بامزه و بازیگوش است که از فضا به زمین آمده و در مورد موضوعات مختلفی تحقیق کرده مطالبی را یاد می گیرد. سپس مطالب را در دفترچه خود یادداشت کرده و برای دوستان فضایی اش می برد.

سال تولید: 1396