رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

اهمیت روابط عمومی ها در دنیای امروز - خبر

 

 

اهمیت روابط عمومی ها در دنیای امروز

خدمترسانی به مردم و مشتریان و ایجاد اعتماد متقابل بین آنان از مهمترین اهداف ادارات و سازمانهاست که پیگیری این مهم بر عهده روابط عمومی ها گذاشته شده است.

 

 اهمیت روابط عمومی ها در دنیای امروز  اهمیت روابط عمومی ها در دنیای امروز  اهمیت روابط عمومی ها در دنیای امروز  اهمیت روابط عمومی ها در دنیای امروز

 

در دنیای امروز که عصر ارتباطات نامیده می شود ، روابط عمومی ها با برخورداری از دانش تخصصی و پایبندی به اصول حرفه ای و اخلاقی، برای افزایش ارتباط تنگاتنگ بین سازمان خود با مردم تلاش می کنند و انتظارات متقابل مردم و سازمانها را به یکدیگر انتقال می دهند.

در دنیای پررقابت امروز ، وظایف روابط عمومی فراتر از تهیه چند پلاکارد در مراسم خاص است ، به گونه ای که روابط عمومی های حرفه ای  با ابزار تحقیق، انتشارات، تبلیغات و ارتباطات مدرن ، آگاه سازی و جلب مشارکت مردم در تحقق اهداف دستگاه اجرایی خود را دنبال می کنند.

با وجود تربیت نیروی انسانی لازم در دانشگاههای مختلف،  هنوز دستگاههای اجرایی استان از کارشناسان مجرب در این حوزه برخوردار نیستند به گونه ای که علاوه بر به کارگیری نیروهای غیر متخصص در روابط عمومی برخی دستگاههای دولتی ، بسیاری از شرکتها و کارخانه های بزرگ استان به ایجاد واحد روابط عمومی کارآمد اهمیت لازم را نداده اند.

می توان گفت کم توجهی برخی مدیران بخش دولتی به کارکرد روابط عمومی ها از یکسو و ناآگاهی برخی شاغلان در روابط عمومی های استان از تکنولوژیهای ارتباطات ، نداشتن امکانات لازم دست به دست هم داده اند تا شغل حساس روابط عمومی در استان هنوز جایگاه واقعی خود را بدست نیاورد.

در عین حال ارتباط مناسب و مورد انتظار روابط عمومی ها با رسانه های حرفه ای استان کمتر از حد ایده آل است و در حالی که روابط عمومي ها بايد از جنس خبرنگاران باشند ، ارتباط مناسبی را در این حوزه ها شاهد نیستیم.

بنابراین امید می رود با شایسته سالاری در حوزه روابط عمومی های استان ، ارتقاي سواد رسانه ای روابط عمومي ها و تخصیص انکانات لازم به این حوزه، شاهد فعالیت های تحول آفرینی در حوزه روابط عمومی ها باشیم زیرا تجربه نشان داده است که اگر روابط عمومی ضعیف عمل کنند، لطمات این ضعف دامان سازمانها و مدیران آنها را نیز خواهد گرفت.

منبع: واحد تفاسیر و برنامه های سیاسی معاونت اطلاعات و اخبار مرکز اردبیل