رونق تولید ملی | جمعه، ۴ بهمن ۱۳۹۸

اهدای اعضای دو بیمار مرگ مغزی شده اردبیلی - صفحه اصلی

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهدای اعضای دو بیمار مرگ مغزی شده اردبیلی

اهدای اعضای دو بیمار مرگ مغزی شده اردبیلی


اهداء اعضای دو بیمار مرگ مغزی شده اردبیلی گل آقا محمدی و خانم تابست عباسی به هفت بیمار نیازمند پیوندعضو جان دوباره بخشید.

اهدای اعضای دو بیمار مرگ مغزی شده اردبیلی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نجفی زارع مسئول فراهم آوری اعضاء دانشگاه علوم پزشکی استان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در اردبیل اظهار داشت: خانم تابست عباسی 64ساله بود و در اثر خون ریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود که با رضایت خانواده اش اعضای آن اهداء شد . وی تصریح کرد: گل آقا محمدی دیگر بیمار مرگ مغزی شده اردبیلی است که در اثر سانحه تصادف دچار این عارضه مغزی شده بود که اعضای این فرد نیز جان هفت بیمار نیازمند پیوند را جان دوباره بخشید. مسئول فراهم آوری اعضاء دانشگاه علوم پزشکی استان با بیان اینکه اقدام ایثارگرانه اهداء عضو در اردبیل ادامه دارد به طوری‌که تاکنون در این استان در طی در سالجاری 14 نفر مرگ مغزی شده اهداء عضو کرده اند گفت: در طی 8سال گذشته بیش از 71نفر از بیماران مرگ مغزی شده استان اهداء عضو کرده اند که در کل آمار خوبی است.