انقلاب در کلام امام راحل

انقلاب در کلام امام راحل


 این طور نیست كه ما خوف این را داشته باشیم كه شكست بخوریم.اولاً كه شكست نمی خوریم، خدا با ماست؛ و ثانیاً بر فرض این كه«شكست صوری» بخوریم «شكست معنوی» نمی خوریم ،و پیروزی معنوی با اسلام است، با مسلمین است.