رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

انقلاب خاطیره لری - نمایش محتوای صدا

 

 

انقلاب خاطیره لری

تهیه کنندگان: احمد محمدیان- پریسا صدایی آذر

گوینده: حمدالله جعفری دانش

صدابردار: قاسم لطفی

انقلاب خاطیره لری عنوان برنامه ای است که به تعداد 10 برنامه  از صدای مرکز اردبیل پخش می شود.

گوینده، مطالبی کوتاه قرائت می کند. ما بین نریشن ها متناسب با موضوع از موسیقی های با کلام و بی کلام، افکت و صداهای شاهد استفاده خواهد شد.

در هر برنامه یک موضوع انتخاب و با استفاده از نریشن و مصاحبه با افراد مطلع و همچنین شخصیت های انقلابی استان در خصوص موضوع به صورت منسجم و کوتاه گفتگومی کنند.

سال تولید: 1397