جهش تولید | شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹

انجام هزارو800 نمونه برداری و آزمون از مراکز تولید اردبیل - خبر

 

 

انجام هزارو800 نمونه برداری و آزمون از مراکز تولید اردبیل

در 10 ماهه سال جاری یکهزارو800 مورد نمونه برداری و آزمون از مراکز تولید استان انجام شده است.

انجام هزارو800 نمونه برداری و آزمون از مراکز تولید اردبیل

مدیر کل استاندارد استان اردبیل گفت: در 10 ماهه سال جاری یکهزارو800 مورد نمونه برداری و آزمون از مراکز تولید استان انجام شده است.

علایی افزود: سازمان ملی استاندارد مقرر کرده بود در این مدت 750مورد نمونه برداری آزمون مراکز تولیدی انجام شودکه با 20 درصد رشد این برنامه به صورت کامل توسط کارشناسان اداره کل استاندارد اردبیل به اجرا درآمد.

وی گفت: بر اساس اهمیت تولیدات داخل استان و هم چنین برنامه های ارائه شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران نمونه برداری و آزمون مراکز تولیدی در جهت ارتقاء سطح کیفی محصولات تولیدی به منظور رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی همه ساله اجرا می شود.