جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

انجام تمامی خدمات اداری استان اردبیل با کارت هوشمند ملی - خبر

 

 

انجام تمامی خدمات اداری استان اردبیل با کارت هوشمند ملی

مدیر کل ثبت احوال استان اردبیل از انجام همه خدمات اداری در استان اردبیل با استفاده از کارت هوشمند ملی خبر داد و گفت: افراد فاقد کارت ملی سریعا نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

انجام تمامی خدمات اداری استان اردبیل با کارت هوشمند ملی

شهرام رسولی عنوان کرد: در حال حاضر کارت هوشمند ملی کاربردی شده و تمامی بانک‌ها، نهادها و دفاتر غیر دولتی با استفاده از اطلاعات کارت هوشمند ملی نسبت به ارائه خدمات اقدام می کنند.

وی افزود: با توجه به الزام استانداری اردبیل مبنی بر ارائه خدمات در قبال کارت هوشمند ملی، لازم است هم استانی‌هایی که نسبت به کارت هوشمند ملی اقدام نکرده‌اند در اسرع وقت از طریق دفاتر پیشخوان و یا سایت سازمان ثبت احوال اقدام کنند.

مدیر کل ثبت احوال استان اردبیل گفت: در حال حاضر 91 درصد واجدین شرایط استان اردبیل نسبت به کارت هوشمند اقدام کرده اند و هم استانی‌ها می‌توانند از طریق #4*6090*وضعیت کارت خود را پیگیری کنند.