جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۹

انتصاب راه وشهرسازی - خبر

 

 

انتصاب راه وشهرسازی

سرهنگ دوم فرهاد احدی به عنوان نخستین فرمانده حفاظت سازمان ملی زمین ومسکن اداره کل راه وشهرسازی استان منصوب شد.

انتصاب راه وشهرسازی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این فرماندهان به عنوان ضابطان خاص قضایی با متصرفین ومتعرضین اراضی ملی برخورد قانونی می کنند.

سرهنگ عباس نژاد فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین ومسکن کشور گفت:امسال با 800نفر از متصرفان غیر قانونی اراضی ملی در سراسر کشور برخورد قانونی شده است.